ดาวน์โหลด||งานทักษะ
 

Most downloaded files

1.รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีม (ข้อมูล การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557/1.รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน)
1. ทักษะการประกวด Animation (ข้อมูล การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557/2. การประกวด Animation)
1. ทักษะ การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย (ข้อมูล การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557/2.แข่งทักษะสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)
Powered by Phoca Download