วัน จันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 63 ท่าน ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองฯผอ.ธีรวุธ  ยะอูป และรองฯผอ.ชรันต์ยุทธ  บุญยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  มอบหน้ากากผ้าจำนวน 120 ชิ้น ผลิตโดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และจัดวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19  ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพประกอบ