แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาประจำปี 2559

คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile size
Download this file (คำสั่งที่014.pdf)แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิฯ533 Kb
Download this file (วิทยาลัยเทคดนโลยีศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม่.pdf)แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ5583 Kb
Download this file (วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา.pdf)แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา5341 Kb
Download this file (วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่.pdf)แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่5500 Kb
Download this file (วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ.pdf)แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ4888 Kb
Download this file (วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร.pdf)แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร4609 Kb
Download this file (วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร.pdf)แจ้งเรื่องกำหนดเวลาตรวจและติดตามเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร5361 Kb