พิธีส่งมอบงานในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ | 281 views
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบงานในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 และเขต 4 อ่านต่อ...